O Nas

Ośrodek Rekreacji „Dolina Białej” Sajdak położony jest na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Okolica charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, gdzie częściowo zalesione wzgórza przecina malowniczo rzeka Biała. Na terenie gminy znajdują się liczne szlaki turystyczne o zróżnicowanym poziomie trudności, a także szlaki tematyczne, np. Małopolski Szlak Winny. Przez Tuchów przebiegał wschodni front I Wojny Światowej, po którym pozostały liczne cmentarze wkomponowane w krajobraz Pogórza. Tuchów jest oddalony od Tarnowa o 16 km na południe, na trasie Tarnów-Krynica przy drodze wojewódzkiej nr 977.